FAQ

Hoe werkt een verkoop via het COVAST biedingssysteem?

Covast cvba begeleidt overheidsinstellingen bij de verkoop van hun patrimonium.  REMI is als erkend vastgoedmakelaar geregistreerd bij Covast. Dit betekent dat je bij REMI terecht kan voor informatie, een plaatsbezoek of het plaatsen van een bod, voor elk pand dat op de website van Covast wordt aangeboden.

Het fijne aan Covast is dat je hier soms heerlijk unieke panden kan vinden: een klooster, school, brandweerkazerne, pastorie, bibliotheek, sporthal, kasteeldomein, beschermde hoeve…

Bij het plaatsen van een bod volgens het biedingssysteem van Covast, hou je best rekening met volgende voorwaarden:

  1. BOD = eenzijdige aankoopbelofte = bindend!
  2. GELDIGHEIDSDUUR: minstens 2 maanden! + vervalt automatisch 15 kalenderdagen nadat er een hoger bod werd bekendgemaakt (1ste biedingsfase) +  indien er een 2de biedingsfase komt, wordt de geldigheidsduur van de hoogste bieding(en) verlengd met 60 kalenderdagen vanaf de einddatum van de 1ste biedingsfase.
  3. Alle bieders kopen solidair voor het geheel.
  4. Er zijn géén opschortende voorwaarden mogelijk (bvb verkrijgen van een hypothecair krediet of een bouwvergunning) + WEL de wettelijke opschortende voorwaarde ivm voorkooprecht.
  5. Extra KOSTEN: het honorarium van COVAST is ten laste van de KOPER! = 7,26% van de verkoopprijs + hierop worden ook nog de registratierechten betaald (7% of 10%)
  6. Bod uitbrengen kan enkel via vastgoedmakelaar. Officieel biedingsdocument + volledig verkoopdossier moeten ingevuld en ondertekend worden. Dit dossier moet overhandigd worden aan de vastgoedmakelaar tegen ontvangbewijs. De vastgoedmakelaar geeft het bod in op de Covast website (1ste fase) of stuurt dit aangetekend op naar de gerechtsdeurwaarder (2de fase).
  7. Je kan meerdere biedingen doen, je bent enkel gehouden door het hoogste bod.
  8. Bij aanvaarding van het bod, komt de verkoop definitief tot stand. Er wordt een waarborg gevraagd t.w.v. 7,26% van de verkoopprijs, die moet betaald worden binnen de 8 kalenderdagen. Covast stuurt je hiervoor een betalingsuitnodiging.  Bij de ondertekening van de akte dient deze waarborg als betaling van het honorarium aan Covast. Je moet bijgevolg bij het ondertekenen van de akte nog de volledige verkoopprijs te betalen.  Zoals steeds, zijn er schadevergoedingen verschuldigd bij laattijdige betalingen of indien de akte niet kan doorgaan.

Heb je als overheidsinstelling vastgoed te koop? Ook hiervoor kan je bij REMI terecht. Ik maak graag een afspraak waarop ik de volledige procedure kom toelichten.